X

ארנונה

למשרדנו ניסיון רב שנים בהפחתת חיובי הארנונה לגופים עסקיים גדולים ולנישומים פרטיים.
פעילות המשרד חסכה ללקוחותיו כסף רב בגין חיובי ארנונה.

המשרד מעניק סיוע מקצועי, בהתאם צרכי הלקוח ודרישותיו, כל זאת תוך הקפדה על שמירת האינטרסים הכלכליים של הלקוח מול הרשויות המקומיות.

המשרד מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות הרלבנטיות: הגשת השגות בפני מנהל הארנונה, הגשת ערר בפני ועדת הערר והגשת תביעות, ערעורים מנהליים ועתירות מנהליות לבתי משפט לעניינים מינהליים. כמו כן, מייצג המשרד את הלקוחות מול הרשויות בהליכי גביה מנהלית.

לצורך פעילות הפחתת הארנונה נעזר משרדנו בצוות מודדים וכלכלנים מקצועיים, וזאת בנוסף לליווי המשפטי הצמוד שמעניק המשרד.

חיובי הארנונה נבדקים בכללותם, תוך מתן דגש לתעריפים ושיעורי העלאתם מדי שנה, סיווג הנכס לצורך קבלת תמונה לגבי זכאות להפחתת החיוב, בחינת זכאות לפטורים ו/או הנחות הקבועים על-פי דין, אזורי חיוב, גודל השטח, סבירות החיוב וסיכוני החשיפה מול הרשות.

לאחר בדיקה מקיפה זו, ינתן יעוץ ללקוחות לגבי אופן הפנייה לרשות.

הפחתת הארנונה יכולה להיות הן לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנת המס הנוכחית ושנות מס עתידיות.

דילוג לתוכן

כתובת ופרטי התקשרות

משרד עורך דין בראשון לציון - לירן רוזן ממוקם בראשון לציון, משה לוי 6

טלפון: 03-5403185

פקס: 072-2213300

מייל: office@rozenlaw.co.il

social-f  social-g  social-in

מפת הגעה

צור-קשר