X

רישיון עסק

משרדינו מתמחה בקבלת רישוי לעסקים ומסייע לכל אורכו של התהליך החוקי לקבלת רישיון עסק בהתאם לתנאים ודרישות שונות של הרשות אותם יש לקיים.

משרדנו מעניק שירות מלא בכל הנוגע לאספקטים השונים הקשורים בקבלה סופית של רישיון העסק המיוחל, תוך התמחות בהליכי רישוי בניה, היתרי בניה, הקלות ושימושים חורגים, תוך ליווי משפטי בכל הליכי הרישוי עד לקבלת ההיתר הסופי.

 

קבלת רישיון עסק הינו תנאי המחייב כל עסק באשר הוא. היתר לבית העסק לפעול ניתן רק לאחר שעמד בדרישות תקינות שונות.

 

משרדינו יסייע לעמוד בכל התקנות מול כיבוי אש וכלה בתחומים של עמידה בתקני פליטה ובחוק אוויר נקי בכדי להאיץ את קבלתו של רישיון עסק. אנו נלווה ונסייע במילוי דרישות הרשויות ובכללן משרד הפנים, הרשות המקומית, וגופים נוספים אשר החוק מטיל חובה להתייעץ איתם כמו משטרת ישראל, כיבוי אש, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, וכו'.

 

יש לציין כי כל גורם מציג תנאים כאלו ואחרים לקבלת הרישיון, וישנן דוגמאות רבות לקשיים בהתמודדות מול אותן רשויות.

משרדנו יסייע לך בתחומים הבאים:

  • ליווי תהליך הרישוי מול הרשות המקומית והמשרדים היועצים.
  • ייצוג בעלי עסקים בפני רשויות מנהליות בעת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה מנהלי.
  • הגשת השגות על החלטות של רשויות מנהליות.
  • הגשת בקשות לבתי משפט לביטול צווי סגירה מנהליים.
  • יצוג בעלי עסקים המואשמים בעבירות פליליות הקשורות בהפרת תנאי רישוי ו/או הפרת צווים כאמור לעיל.
  • הגשת עתירות מנהליות כנגד החלטת הרשויות.​
משרד עורכי דין - לירן רוזן דילוג לתוכן

מפת הגעה

מפה סניף תל אביב

צור-קשר