X

נזקי גוף

נזקי גוף כתצוצאה מתאונות דרכים

המשרד מתמחה בהגשת תביעות כנגד חברות הביטוח במקרה של נזקי גוף בתאונות דרכים, וזאת בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד)

 

ביטוח תלמידים:

המשרד, מתמחה בהגשת תביעות כנגד חברות הביטוח המבטחות את תלמידי בית הספר ב”פוליסת ביטוח תאונות תלמידים”, בגין פגיעה שאירעה בשטח בית הספר, מחוצה לו או בכל מקום אחר.

כמו כן, מגיש המשרד תביעות נזיקין נגד משרד החינוך, הרשות המקומית, תנועות נוער וכן גופים אחראים נוספים, בגין פגיעות שאירוע כתוצאה מרשלנות, כגון: היעדר פיקוח נאות במהלך טיול שנתי, או בזמן הפסקות בין השיעורים או במהלך כל פעילות לימודית או חברתית אחרת.

מפגעים סביבתיים:

למשרד, ניסיון של שנים רבות, בתביעות נזיקין נגד עיריות, מוסדות וגופים ציבוריים אחרים בגין תאונות שאירעו ממפגעים סביבתים או בדרך ציבורית, כגון: מדרכות משובשות,  בורות, “פטריות” שהוצבו על המדרכה, עבודות בניה ופיתוח, תאונות שאירועו בגן שעשועים ציבורי, ברכות ציבוריות, חוף ים מוכרז, לרבות כנגד גופים ובעלי עסקים פרטיים, כמו לדוגמא: אולמות אירועים, אתרי פארק מים,  מרכזי קניות,  חנויות, בתי מלון, בריכות, מכוני כושר וכדומה.

פגיעות מבעלי חיים:

המשרד, בעל ניסיון ויכולות מוכחות, בתביעות נזקי גוף כתוצאה מפגיעות של בעלי חיים, כגון: תקיפה של כלבים ונפילה מסוסים.

רשלנות רפואית:

 למשרד,  מומחיות ונסיון מקצועי, בהגשת תביעות כנגד רופאי שיניים, מטפלים אסטטים או מנתחים פלסטים, שכשלו במילוי תפקידם, והותירו את המטופל עם נזקי גוף.

ייצוג נתבעים בנזקי גוף:

טיפול וייצוג נתבעים שנעדרי ביטוח והם נתבעים כ”מזיק” לשאת בנזקי הגוף שנגרמו עקב התנהלותם הרשלנית לכאורה”.

המשרד, בעל ידע וניסיון, בטיפול וייצוג נתבעים (היינו, קבלנים למיניהם) שנעדרי ביטוח והם נתבעים כ”מזיק” לשאת בנזקי הרכוש ו/או בנזקי הגוף שנגרמו עקב התנהלותם הרשלנית לכאורה.

משרד עורכי דין - לירן רוזן דילוג לתוכן

מפת הגעה

מפה סניף תל אביב

צור-קשר