X

תכנון ובנייה

למשרד ניסיון ומיומנות רבה בתחום התכנון והבניה, והוא מטפל ביסודיות בלקוחותיו תוך שהוא נתמך בניסיונם העשיר של צוות המשרד.

המשרד מציע ליווי משפטי מקיף ומקצועי בהליכי תכנון ובנייה, בכל הנוגע לתוכניות מתאר מכל הרמות, החל מתוכניות בינוי ועיצוב ותוכניות מפורטות וכלה בתוכניות מתאר ארציות.

במסגרת זו מלווה המשרד בעלי מקרקעין בעת הכנת תוכניות מתאר לכל אורך הדרך, משלב התכנון ועד לאישורן, וזאת באמצעות תיאום אסטרטגי עם בעלי המקצוע, פגישות עם הגורמים המוסמכים במוסדות התכנון ובמידת הצורך באמצעות נקיטת הליכים משפטיים, כגון הגשת התנגדויות, השגות, עררים ועתירות מנהליות, והכל כדי לשמור על האינטרס התכנוני של לקוחותיו.

כמו כן, מלווה המשרד את בעלי המקרקעין בעת הגשת הבקשה להיתר, משלב התכנון אצל האדריכל ועד קבלת ההיתר בפועל.

 

לצוות המשרד ניסיון רב בטיפול בתביעות בגין פגיעות תכנוניות והפקעות בכל הערכאות הנדרשות.

המשרד מטפל בתביעות השבה של מקרקעין שהופקעו שלא כדין וכן בתביעת דמי שימוש בגין התקופה בה הוחזקו על ידי הרשויות.

למשרד היכרות מעמיקה עם התנהלותן הפנימית של הרשויות המנהליות, ובאמצעות רשת ענפה של קשרים שצבר מצליח המשרד לטפל ביעילות ובמקצועיות בשלל ההליכים אל מול גופים מחוזיים ורשויות מקומיות.

לקוחות משרד נהנים משיתופי הפעולה של המשרד עם גופים ומומחים חיצוניים המשלימים את הטיפול המקיף שמציע המשרד באמצעות מקצועיותם הייחודית בתחומי פעילותם.

במסגרת זו משתף המשרד פעולה עם מומחים מנוסים בתחומים שונים, כגון אדריכלים, שמאים, מומחים למיסוי וכד', וזאת למען מתן מענה מיטבי לצרכיו הייחודיים של כל לקוח.

 

השירותים אשר ניתנים מטעם משרדינו בעניין:

  • היתרי בנייה – ליווי והכנת בקשות להיתרי בנייה, לרבות בקשות למיצוי זכויות בנייה, שימוש חורג והיתרים לפי תוכניות בניין עיר (תב"ע).
  •  ייצוג בערכאות התכנון – ייצוג יזמים, קבלנים ו/או המבקש להיתר הבנייה מול וועדות התכנון בכל ערכאותיהן.
  • התנגדויות – ייצוג מתנגדים להיתרים, תוכניות בנייה ואישורי תב"ע, כולל ניהול הליכים משפטיים מול גורמים שונים, לרבות רשויות מקומיות, יזמים, משרדי ממשלה וכו.
  • ירידת ערך (לפי סעיף 197)– ייצוג במקרים של ירידת ערך מקרקעין בעקבות היתרי בנייה, שינוי תב"ע על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
  •  מיסוי מוניצפלי – ניהול הליכים משפטיים לגבי ההיבט המיסוי תכנוני (השבחה, הקלות, שימושים חורגים וכו).
  • שינוי ייעוד – קידום תוכניות לשינוי ייעוד מקרקעין, התמודדות ו/או התנגדות לשינוי מקרקעין בשל פגיעה ו/או שינוי בזכויות בעלי נכסים.
  • עבירות בנייה – ייצוג בעניין כתבי אישום בעבירות תכנון ובנייה, כגון: פיצול דירות, בנייה ללא היתר, שימושים חורגים, הפרות צווים וכו.
  • פיצוי בשל הפקעת מקרקעין – ייצוג בעלי נכסים אל מול הגורם המפקיע בשלל נגזרותיו (הפקעה על ידי עירייה, הפקעה על ידי מע"צ, הפקעה על ידי משרד הביטחון) תוך חתירה למקסום זכויות ו/או פיצוי באופן מיטבי והוגן.
משרד עורכי דין - לירן רוזן דילוג לתוכן

מפת הגעה

מפה סניף תל אביב

צור-קשר